اذان صــبح 03:49
طلوع آفتاب 05:19
اذان ظـــهر 12:06
غروب آفتاب 18:53
اذان مــغرب 19:13
نیمه شــب 23:21

Thu. 31 Jul. 2014
پنج شنبه 10 مرداد 1393

 

 

کاربران برخط: 2 کل بازدید ها: 97401 بازدیدهای امروز: 3
 
مراسم جزء خوانی قرآن کریم در مدیریت
مراسم جزء خوانی قرآن کریم در مدیریت آموزش وپرورش شهرستان آباده درحال برگزاری است.
1393/4/31  مشاهده متن کامل

برگزاری یکصدوهشتادوچهارمین جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان آباده-30تیر93
شهرستان آباده میزبان مسابقات قرآن ومعارف اسلامی مرحله پنجگانه شمال فارس دربهارسال آینده است.
1393/4/31  مشاهده متن کامل

بازدیدمدیرآموزش وپرورش ازکلاسهای فرهنگی،هنری وورزشی-24تیر93
مدیرآموزش وپرورش وهمراهان، ازکلاسهای فرهنگی،هنری وورزشی بازدیدنموده وازنزدیک درجریان برگزاری این کلاسهاقرارگرفتند.
1393/4/24  مشاهده متن کامل

شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی استان فارس برترینهای خودراشناخت
پنج دانش آموز ازشهرستان آباده دربین برترینهای جشنواره جوان خوارزمی استان قرارگرفتند.
1393/4/22  مشاهده متن کامل

دیدارباوزیرآموزش وپرورش وتعدادی ازمعاونان وزارت
مدیرآموزش وپرورش آباده وهمراهان باوزیرمحترم آموزش وپرورش وتعدادی ازمعاونان وزارت،دیداروگفتگونمودند.
1393/4/14  مشاهده متن کامل

تشکیل جلسه مجمع خیرین مدرسه سازشهرستان آباده-5تیر93
مجمع خیرین مدرسه سازشهرستان آباده باحضوررئیس شورای اسلامی شهرستان دربین اعضادرمحل مدیریت آموزش وپرورش شهرستان آباده تشکیل جلسه داد.
1393/4/5  مشاهده متن کامل

برگزاری یکصدوهشتادوسومین جلسه شورای آموزش و پرورش-1تیر93
شورای آموزش وپرورش درمحل مدیریت آموزش وپرورش شهرستان آباده تشکیل جلسه داد.
1393/4/1  مشاهده متن کامل

مراسم افتتاحیه طرح هجرت3-31خرداد93
مراسم افتتاحیه طرح هجرت3دردبستان شاهدباقرالعلوم(ع)برگزارشد
1393/3/31  مشاهده متن کامل

بررسی مسائل ومشکلات مدیریت آموزش وپرورش -29خرداد93
طی نشستی درمدیریت آموزش وپرورش،مسائل ومشکلات مدیریت موردبحث وبررسی قرارگرفت.
1393/3/29  مشاهده متن کامل

تجلیل از برترینهای مسابقات قرآن ومعارف اسلامی مقطع ابتدایی مرحله شهرستان-26خرداد93
طی مراسمی از 250 دانش آموزبرترمسابقات قرآن ومعارف اسلامی مقطع ابتدایی مرحله شهرستان تقدیرشد.
1393/3/27  مشاهده متن کاملتغییر قالب صفحه